Amelin - arbetarskildraren

Albin Amelin (1902-1975) föddes 1902 i Chicago, USA, då hans föräldrar lämnat fäderneslandet i hopp om en bättre framtid på andra sidan oceanen. Som ung man återvände Albin dock till Sverige där han 1915 tog arbete som typografelev, för att under 1919 – 1921 studera vid Tekniska skolan (Konstfack). Debuten i utställningssammanhang lät vänta ytterligare några år och skedde först 1929. Merparten av sin tekniska färdighet vann han däremot genom att själv prova sig fram och få en känsla för färg, material och bildkomposition.

Motivvalen var ofta politiskt laddade och med en brutal råhet som inte lindades in i ett förmildrande uttryckssätt. En viss inspiration av van Gogh, Munch och Kokoschka kan skönjas i framtoningen, även om hans expressionism var egensinnig, uppriktig och slagkraftig, vilket bottnade i en arbetarbakgrund och en kommunistisk övertygelse. I sitt motivval återvände han ofta till arbetarens verklighet och skildrade gärna demonstrationståg, agitationer, arbetsplatser och sammandrabbningar med övermakten. Det är föga förvånande att han kom att spela en viktig roll i samtidens solidaritetsrörelse och att han blev en kraftfull frontfigur som kämpade mot den framväxande fascismen, inte minst under det spanska inbördeskriget.  En stor del av Amelins produktion utgjordes dock av de populära och koloristiskt utförda blomsterarrangemangen, i vilka han briljerade med en sprakande palett som låg helt i tiden. Det var detta motiv som gav honom bröd på bordet.  Under 1930-talets globala ekonomiska kris bildades en konstnärssammanslutning av 14 initiativtagare, utöver Amelin ingick bland andra också Bror Hjorth, Vera Nilsson och Sven X:et Erixson.  Gruppen fick namnet ”Färg och form” och etablerade sedermera en utställningslokal på Stureplan i Stockholm, varifrån verksamheten utvecklades och kom att bli ett framträdande element i utvecklandet av den moderna konsten.  Kontakten med folket var ett viktigt inslag hos Färg och form som på allvar kom att bli en del av folkhemmet. Konstnärerna turades om att agera kundmottagare i utställningslokalen och fick de förhinder ställde fruar eller andra familjemedlemmar upp för att hålla verksamheten flytande. Andra namnkunniga medlemmar i gruppen var bland andra Gideon Börje, Johan Johansson, Eric Hallström, Nils Nilsson, Hugo Zuhr, Hilding Linnqvist och Ivan Ivarson.  Det ironiska i Amelins strävan efter att hans konst skulle nå in i folkhemmet är att hans verk idag betingar betydligt högre priser. Hans bättre oljemålningar kostar idag mellan 40 000 och 120 000 kronor, medan de grafiska verken kostar några tusenlappar. Amelin är välrepresenterad på alla våra museer och utgör en väsentlig del av vår konsthistoria.