Bert Johnny Nilsson - en skånsk imaginist

Bert Johnny Nilsson (1934-2004) föddes i Kristianstad och kom livet igenom att förbli Skåne trogen. Han studerade grafik vid Grafikskolan Forum i Malmö, där han hade Bertil Lundberg som lärare. Med sina tidiga verk vann han erkännande som en av våra främsta surrealister, med sitt lätt provocerande uttryck. Bilderna bestod ofta av en stor detaljrealism ur vilken han frammanade symbolladdade och drömska scenerier. Den senare delen av hans konstnärskap präglades av kosmiska och Science Fiction-artade bilder med visioner av en katastrofhotad framtid för jorden – ”Människan är fantastisk, men också ett ämne till besvikelse , vi är egentligen ett otäckt däggdjur, och med allt dödande och all miljöförstörelse inte speciellt rädda om den här planeten.”. Möjligen kan man tycka att Bert Johnny Nilsson till viss del får anses vara en förbisedd konstnär. Kanske beror det delvis på att hans konst och uttryckssätt inte riktigt var i tiden- hans manér anknöt till Max Ernsts och 30-talssurrealismens anda, medan den svenska surrealismen, med Halmstadgruppen i förgrunden, var på nedgång när Nilssons bana inleddes. Man kan däremot inte anklaga honom för att vara en eftersträvare, utan istället ska hans konst betraktas som individuellt särpräglade, poetiska och djupt spekulerande, levande ett eget liv, om än i otakt med tiden. I mångas ögon utgör Bert Johnny Nilsson vår kanske främste surrealist och hans plats i vår konsthistoria får synnerligen sägas vara välförtjänt. Bert Johnny Nilsson företog flera separatutställningar, bland annat på Malmö Museum, Lunds Konsthall och i Bryssel. Han finns representerad bl.a. på Nationalmuseum, Malmö museum, Norrköpings Museum m.fl.