Beck & Jung

 

 

Lundabaserade Beck & Jung var en konstnärsduo bestående av Holger Bäckström (1939-1997) och Bo Ljungberg (1939-2007). De var under 60-, 70- och 80-talen pionjärer inom den moderna konsten och arbetade med nonfigurativa kompositioner i såväl grafik som blandteknik, multiplar, akryl-/oljemålningar och offentliga utsmyckningar.  Bo och Holger var barndomsvänner och sökte båda till konstfack efter gymnasiet, men endast Holger antogs och kom att studera där mellan åren 1960-1964.

Samtidigt började Bo år 1961 att studera till byggnadsingenjör i Malmö, för att året efter göra värnplikt i Karlskrona. Efter att därefter ha inlett matematiska studier vid Lunds Universitet, började han arbeta på ett mudderverk i Luleå tills han erbjöds tjänst på ett ritkontor i Stockholm. De vunna kunskaperna i byggnadsteknik kom därmed till användning. År 1965 återvände han till Lund och fick åter en nära kontakt med Holger som avslutat konstfackstudierna och bosatt sig i Lund med sin nyblivna hustru, Barbro Bäckström. Bo och Holger inledde snart ett konstnärligt samarbete, varpå deras signum Beck & Jung etablerades som en förenkling av deras namn. Således blev det även internationellt fungerande och vann även en kommersiell gångbarhet såsom varumärke. Med ateljé på Lilla Södergatan blev Beck & Jung kända profiler i staden. Redan 1966 började Beck & Jung att experimentera med kompositioner framställda av datorer, vilket 1967 åtföljdes av deras första gemensamma separatutställning på Lunds Konsthall. Tekniken var då i sin vagga, datorerna monstruöst stora, svårmanövrerade och dyra att använda. Förutsättningarna att inneha den sällsynta utrustningen var närmast uteslutande knutna till olika institutioner. Ur 60-talets produktion kan den mångsidiga Felixsnurran nämnas. Den utgjordes av en multipel framställd i 60 exemplar för Felix konstklubb i Eslöv och bestod av 35 variabla plattor med silkscreentryck på båda sidor. Då plattorna var vändbara kunde betraktaren själv förändra utseendet med hela 34 359 738 368 olika variationsmöjligheter! Under 70- och 80-talen arbetade de till stor del på Lunds Universitets datacentral, där de experimenterade fram svartvita bilder med nålskrivare eller pennplotter. Från 1973 arbetade de huvudsakligen i färg, bland annat resulterande i färggrafikserierna Chromo Cube, Tebtunis, Dragon och Dendra, vilka alla framställdes på bläckstråleskrivaren ”The Color Ink Jet Plotter” tillhandahållen av Lunds Universitets datacentral. Deras arbete kantades av tekniska svårigheter och en utbredd skepticism bland samtida kollegor och kritiker. Detta till trots återvände de ständigt till datorn och såg i det långa loppet outgrundliga möjligheter i datorn som redskap för att manipulera och forma grafisk design. Det kan framhävas att det just är i gränslandet mellan konst och design som duons verkliga styrka stod att finna. Gränsöverskridandet kom till stor del att föregå de strömningar som 90-talets konstnärer och formgivare anammade och som idag kan betraktas som självklarheter. Ett utmärkt exempel utgörs av askkoppen Ultima som skulle visa sig bli en riktig storsäljare, tillverkad i över en miljon exemplar. Den mest produktiva perioden utgjordes av 70-talet och mot dess slut dominerades verken av målningar framställda i airbrush, med en nedtonad färgskala och en dragning åt new age och science fiction. Givetvis arbetade de parallellt med den grafiska produktionen, vars teknik förfinades ytterligare under det påföljande 80-talet. Ett visst orientaliskt inflytande kan skönjas under 90-talet då de också fjärmade sig från 80-talets färgspel och istället antog en stum palett med mörkare ton. Nu hade tekniken kommit längre och de kunde producera grafiken genom egna utskrifter. Upplagorna var på 90-talet betydligt mindre och omfattade sällan mer än 35 exemplar per motiv. Under de sista verksamma åren frångår de till stor del datorkonsten till förmån för en mer modernistiskt präglad motivsfär.

 

Beck & Jungs konstnärskap har uppmärksammats i hela världen, inte minst i USA där ett tiotal separatutställningar hölls. De finns bland annat representerade på museer och genom offentliga utsmyckningar Frankrike, Schweiz, Tyskland, Japan, Italien, Belgien, Ryssland, Grekland och Israel.