Karl Lundborg

 

Det frostnupna fjolårsgräset är nästintill orörligt när den isande vinden kraftfullt och oberäkneligt tar sig fram över den karga och ännu vilande åkerjorden. Vidsträckt ligger vinterslätten, utmanande blicken att fånga något avvikande där borta i horisonten. Spåren efter en förmodligen vinterskrudad hare syns i det gnistrande och frusna snötäcket. En förväntan vilar över landskapet – en längtan efter de förutsättningar som krävs för att åter få omgivningarna att spira av liv. Ännu är våren kännbart avlägsen och de efterlängtade flyttfåglarnas återkomst ska låta vänta på sig ytterligare en tid.

På samma vis som tiden går, förvandlande sommar till höst och vinter till vår, flyter också den porlande bäcken med dess isande vatten nedströms mot utloppet i Öresund. Då och då ger ett tunt isflak vika för strömmens kraft och låter sig med ett karaktäristiskt knastrande ljud svepas iväg i dansliknande rörelser över den forcerande vattenytan. Där bäckfåran möter åker står en vidsträckt rad med pilar, stilla betraktande det livliga spektakel som försiggår i vattenbrynet nedanför. Snart är det tid att hamlas, bort med det gamla för att ge plats för nytt liv. I samma stund som ljudet av sågklingans skärpande klingar över nejderna kungörs att en ny tid är i antågande – hamlingstid. Därmed påbörjar våren så äntligen sitt erövrande av det skånska slättlandskapet…

 

Det är med amorösa penseldrag som Karl Lundborg skildrade sina hemtrakter på Söderslätt. Motiven är realistiskt återgivna, men är samtidigt laddade med en förtäljande och förnimbar känsla, bekant för alla som har en förkärlek för det skånska landskapets säregna karaktär. Merparten av hans produktion härrör från trakterna kring Trelleborg, där inte minst motiv från Gislöv är flitigt förekommande. Flera utflykter till exempelvis Arild, Ravlunda och Simrishamn, har även de lämnat spår efter sig i form av kust-, hamn- och bymotiv. Det som vid en första anblick förefaller vara en enkel landskapsskildring, fylls efter en tids betraktande snart med mening. De facto låg Lundborgs styrka i att kunna fånga själen i det skånska landskapet och att förmedla känslan av dessa provinsiella särdrag till betraktaren. Kanske är det just som en ambassadör av det romantiserade och poetiskt laddade hembygdslandskapet som Karl Lundborg ville bli ihågkommen.

 

Karl Lundborg (1893-1972) föddes i Malmö, närmare bestämt på Kirsebergs backar. Hans far, Magnus, var murare i staden. Studierna genomgicks vid tekniska yrkesskolorna i Malmö mellan 1907 – 1908, Karlskrona 1911 – 1913, samt vid Valand i Göteborg, där han 1918 erhöll skolning av Birger Simonsson. Studieresor företogs till Danmark och Holland 1916, samt till Frankrike 1935 och 1953. Under åren 1921 – 1923 var Lundborg knuten till tidningen Arbetet i egenskap av illustratör. Året därpå gifte han sig med Lilly Lindoff som fem år senare födde dottern Lillemor.

 

Lundborg höll flera separatutställningar och deltog från 1917 regelbundet i Skånes konstnärsförenings årliga utställningar. Han är representerad i flera museer och offentliga miljöer, inte minst på Trelleborgs museum.

 

Läs mer:

”Karl Lundborg en söderslättskonstnär”. Hembygdsnytt. Skytts härads hembygdsförening årg 1997, sid 12-16.

 

Skogh, S. 1951. ”Slättens målare Karl Lundborg”. I: Skåneland, nr 3-4.