Roj Friberg


 

 

Roj Friberg (1934-) – det dunklaste mörkrets främsta poet. Så skulle man med några få ord kunna beskriva den Uddevalla-stammande konstnärens skapande. Joanna Persman (SVD) beskriver det mer målande i följande rader: Att gå in i Roj Fribergs fantasirum är som att läsa Kafka, Beckett eller Canetti. Här finns liknande apokalyptiska scenarion. Åtal väntar, världar rämnar och ett svårdefinierbart hot eskalerar. Det är det mest konkreta i denna värld av skuggor”. Fribergs motivvärld förbryllar och trollbinder, samtidigt som den skrämmer och attraherar betraktaren att fånga det

som ögat inte ser. I en grafikteknik inspirerad av film- och fotovärlden bygger Friberg upp verklighetsbetonade men ändå drömliknande och detaljrika scener. Inte minst de tidiga verken har en tydlig underton som föll in i tidens proteststormar mot politiken, överheten, förtrycket, miljöförstöringen och samhällsförfallet.  Å ena sidan kan en misstro mot människan skönjas, samtidigt som ett hoppingivande ljus stundtals lyser igenom. Undergångsatmosfären är däremot alltid dominerande, med en överhängande och hotfull olustkänsla i de till synes vilsamma bildåtergivelserna. Frånstötande och vålnadsliknande varelser berikar ibland bildrummet och förefaller närmast vara hämtade ur en hallucinatorisk feberdröm. Inte sällan refererar de till historiska personligheter, såsom ökända diktatorer och militärledare. Ytterligare referenser till litteratur, teater eller andra kulturyttringar förekommer även de inbäddade i skuggorna.

   Som nittonåring debuterade Roj Friberg år 1954 som konstnär, för att under åren 1956–1957 studera vid slöjdföreningens skola, följt av Valands konstskola 1960–1964. Under hans första årtionden på den konstnärliga banan präglades han av det politiska engagemanget och arbetade huvudsakligen med svartvita kompositioner framställda med fotografisk realism och surrealism. Friberg experimenterade med flera tekniker med grund i vad han benämner som lacklavering- genom att rista med nål i ett tunt lackskikt som därefter laserades med pigment lyckades han bäst fånga det uttryck som eftersträvades. Under 1980-talet blev färg ett allt vanligare inslag i kompositionerna. Teknisk briljans genomsyrar hans produktion, från blyertsteckningar och litografier till de mer sällsynta blandteknikerna och oljemålningarna. Friberg får också betraktas som en mångsidig konstnär, vilket bland annat arbete med scenografi, samarbetet med regissören Alf Sjöberg och uppsättningen av Cullbergbaleten vittnar om.

   Roj Friberg ingår i konstnärsgruppen ”Sex aspekter”, tillsammans med Bertil Berg, Bernt Jonasson, Folke Lind, Åke Nilsson och Gunnar Thorén.