Om Iris Nordstrandh (A183)

”När blommorna sjunger”. Mölndal, u.å. 110 sid. Rikt illustrerad.

Pris 100