Bert-Johnny Nilsson (C1545)

"Bert-Johnny Nilsson – paintings 1981-1984". Ruhr, Lars, G. Galleri 18 Tomestorp, Lund, u.å. Bibliofilupplaga nummer 98/150 (utan litografi), folio, 36 sidor varav 27 helsidesplanscher på 200 gramspapper. ISBN 91-86308-01-7.

 

Pris 175