Om Olle Nyman (A223)

”Olle Nyman”. Lindwall, Bo. Uddevalla, 1985. Sveriges Allmänna Konstförening, publikation 94. 175 sid. Rikt illustrerad.

Pris 150