Den hårda leken (D2838)

Den hårda leken från 1956.  

 

Regi Lars-Eric Kjellgren efter manus av Olle Länsberg.

 

Sven-Eric Gamble, Ann-Marie Gyllenspetz, Åke Grönberg.

 

Format ca 70 x 32 cm. Affischen har varit vikt, i syfte att kunna distribueras i kuvert till biografen.  Mindre marginalskador om någon millimeter angives inte för varje objekt.

 

Pris 95