Bröderna Östermans huskors (D2848)

Bröderna Östermans huskors, från 1945. Reprint.

 

Regi Ivar Johansson.

 

Adolf Jahr, John Elfström, Emy Hagman, Artur Rolén.

 

Format ca 70 x 32 cm. Affischen har varit vikt, i syfte att kunna distribueras i kuvert till biografen.  Mindre marginalskador om någon millimeter angives inte för objekten i denna kategori.

 

Pris 60