Driver dagg faller regn (D2872)

Driver dagg faller regn, reprint från 1952 (original 1946).

 

Regi Gustaf Edgren.

 

Alf Kjellin, Mai Zetterling.

 

Format ca 70 x 32 cm. Affischen har varit vikt, i syfte att kunna distribueras i kuvert till biografen.  Mindre marginalskador om någon millimeter angives inte för objekten i denna kategori.

 

Pris 300