Jörgen Fogelqvist (A913)

Jörgen Fogelquist (1927-2005), blandteknik på uppfodrat dukfragment, signerad, 23 x 29 cm (34 x 42).

 

Pris 600