Lars Bolander (A143)

Lars Bolander (1941-), polymeretsning, betitlad ”Jesuis II”, signerad, numrerad 2/20, 10 x 17,5 cm (51 x 41).

Pris 1200