Lars Bolander (A144)

Lars Bolander (1941-), polymeretsning, signerad, numrerad 1/20, 18 x 16 cm (41 x 30,5).

Pris 1200