Sven X:et Erixson (A1553)

Färglitografi av Sven X:et Erixson, betitlad ”Komposition i rött och gult”. Signerad och numrerad 47/100, 40 x 64 cm (58 x 82 cm). Verket trycktes 1961. Litteratur: Nyström & Nyström nr 102. Originalinramning.

 

Pris 1000