Albin Amelin (A1721)

Albin Amelin (1902-1975), litografi, signerad, numrerad 119/310, 49 x 71 cm (72 x 87). Verket har titeln ”Timmerflottning” och är hämtat ur mappen ”Norrland” som trycktes 1963 hos Rolf Jansson Lito AB, Ektorp.

 

Pris 1800