Höffer (A205)

Akvatint, otydligt signerad S Höffer, daterad -81, numrerad 4/20, samt betitlad ”Streetfighting men”, 16,5 x 24 cm (37 x 48,5).

Pris 800