Sven X:et Erixson (A1872)

Färglitografi av Sven X:et Erixson, betitlad ”Interiör Mekrossla”. Signerad, daterad -53 och numrerad 72/260, 46 x 56 cm (60 x 68 cm). Motivet skildrar sonen Sverre i familjen Erixsons vintersportstuga i Hälsingland. Litteratur: Nyström Nr. 53.

 

Pris 1200