Erik Olson (A1912)

Erik Olson (1901-1986), färgträsnitt, signerat, daterat 1962, numrerat 160/300, betitlat ”Julbudskap”, 50 x 34,5 cm (72 x 53).

 

Pris 1200