Sven Jonson (A2232)

Sven Jonson (1902-1981), Halmstadgruppen, färglitografi, betitlad ”Örnar över staden”, signerad, numrerad 290/360, 40 x 48 cm (52 x 67).

 

Pris 1000