Roland Svensson (A2240)

Roland Svensson (1910-2003), litografi, signerad och numrerad 176/500. Verket har titeln ”Utskär Stora Nassa” och gavs ut 1967, 29 x 43 cm (43 x 56).

 

Pris 1200