Stig Borglind (A2242)

Stig Borglind (1892-1965), torrnål, betitlad ”Änder”, signerad, 35,5 x 27 cm (54 x 44). Utförd 1945. Litteratur: Zeitler nr 117.

 

Pris 800