Roland Svensson (A2248)

Roland Svensson (1910-2003), litografi, signerad och numrerad 143/260. Verket har titeln ”Efter oväder”, 19 x 64 cm (33 x 77). Verket trycktes 1950 för Kfr. Litteratur: Roland Svensson ”Bilder och minnen” nr 34.

 

Pris 1200