Sven X:et Erixson (A2453)

Sven X:et Erixson (1899-1970), färglitografi, betitlad ”Skulptörens gård”, signerad, numrerad 667/750. Måtten är 38 x 46 cm (63,5 x 68,5). Motivet är skulptören Walter Bengtssons utegård i Söndrum. I förgrunden en röd tegelskulptur. Litteratur: Nyström & Nyström nr 109. Äldre inramning, passepartout med liten fläck.

 

Pris 1100