Stig Borglind (A2478)

Stig Borglind (1892-1965), torrnål, betitlad ”Änder”, signerad, 35,5 x 27 cm (62 x 51). Utförd 1945. Litteratur: Zeitler nr 117.

 

Pris 800