Roland Svensson (A2458)

Roland Svensson (1910-2003), litografi, signerad, numrerad 18/110, 24 x 41 cm (44 x 57). Verket har titeln ”Johns bod, Gillöga” och trycktes 1948 för Grafik och Skulptur. Litteratur: Roland Svensson ”Bilder och minnen” nr 26. Ramen med nötningar.

 

Pris 2000