Jörgen Boberg (A279)

Jörgen Boberg (1940-), färgetsning, ur mappen ”Separated yearnings”, signerad, numrerad 6/130, 19,5 x 11,5 cm (49 x 39).

Pris 1000