Stig Borglind (A905)

Stig Borglind (1892-1965), torrnål, betitlad ”Vintervilt”, signerad, 34 x 27 cm (58 x 45). Litteratur: Zeitler nr 115.

 

Snöhare och snöripa, upphängda i ett snöre. Harens huvud vilar på en lätt antydd bordsyta. Skugga och grankvist t.v. bakom haren.

 

Pris 1500