Much Pop, More Art (A294)

”Much Pop, more Art. Kunst der 60er Jahre in Grafiken, Multiples und Publikationen”. Primus, Zdenek. Berlin, u.å. Limbd, 8:o. 118 sid., rikt illustrerad i färg och s/v. Tryckt i 2200 ex.

Pris 100