Kjell Sundberg (A2739)

Kjell Sundberg (1942-), bemålad trärelief, signerad a tergo, daterad 1980 och betitlad ”Bergatrollet (Fröding)”, 70 x 14 cm.

 

Pris 1200