Sven X:et Erixson (A2226)

Färglitografi av Sven X:et Erixson, betitlad ”Starke Ville”. Stämpelsignerad och numrerad 56/360, 37 x 45 cm (54,5 x 61,5 cm). I Oscar Strömblads målarverkstad i Tumba arbetade X:et som lärling åren 1913-1916. På bilden är målargesällen Starke Ville och X:et sysselsatta med att måla en vagn. Intill Strömblads verkstad låg missionshuset Tabor. Litteratur: Nyström & Nyström nr 165.

 

Pris 1000