Om Marie-Louise Ekman (A297)

”Marie-Louise Ekman”. Oredsson, Lars-Göran (red), med inledning av Maria Lind. Svensk Nutidskonst 4. Förlaget Sören Fogtdal. Esbjerg, u.å. Hft, 8:o. 22 sid. Inkl. biografi, 24 illustrationer i färg. Omslag med kantveck. ISBN 91-88482-30-8.

Pris 75