Om Rolf Hanson (A298)

”Rolf Hanson”. Oredsson, Lars-Göran (red). Svensk Nutidskonst 6. Förlaget Sören Fogtdal. Esbjerg, u.å.. Hft, 8:o. 17 sid. Inkl. biografi, 29 illustrationer i färg. Omslag med kantveck. ISBN 91-88482-32-4.

Pris 75