Om Arne Jones (A362)

Arne Jones”. Söderberg, Rolf. SAK publikation 100. Uddevalla, u.å.. Förl.bd. 4:o. 160 s. Rikt ill. I sv/v och färg. ISBN 0347-2515.

Pris 150