Bengt Lindström (A2370)

Bengt Lindström (1925-2008), färglitografi, signerad, numrerad 85/200, 72 x 53 cm (77 x 57), verket är hämtat ur serien ”Världsdelarna” som trycktes i Paris 1984.

 

Pris 2000