Pierre Olofsson (A2477)

Pierre Olofsson (1921-1996), grafikmapp, ”5 klont”, innehållande 6 färgserigrafier, klonterade av Ulf Linde, och en ljudkassett. Kassetten med framförande av Reuben Sallmander (sopran), Thérèse Brunander (alt) och Olle Jansson (bas). Stockholm 1988, verket signerat av Ulf Linde och Pierre Olofsson, numrerad 26/100. Portföljen är tryckt i samarbete med Catarina och Ingvar Landberg på Tumbas "Goya" 300 gr koppartryckspapper. Varje blad dubbelvikt med text. Ett blad signerat Ulf Linde och Oloffson med blyerts, medan övriga är osignerade.

 

Pris 9000

OBS! Verket omfattas enligt lag av följerätt (droit de suite)– på priset tillkommer 5% som tillfaller konstnären eller dennes efterlevande. Se mer information här: http://www.bildupphovsratt.se/vad-ar-foljeratt