Bengt Lindström (B894)

 

Bengt Lindström (1925-2008), färglitografi, signerad, numrerad i upplaga om 200 exemplar, 76 x 56 cm. Oramad.

 

 

 

Bengt Lindström uppförde ett monumentalt utomhusverk, det så kallade ”Y:et”, vid Midlanda flygplats i Sundsvallstrakten. Vad få känner till är att Lindström planerade att uppföra ännu ett monumentalverk, denna gång i trakten av Mora. Lindström presenterade ett förslag benämnt ”Segerkransen” för kommunens ledning år 1999. Verket gestaltade två enorma händer greppande en segerkrans och tanken var att det skulle uppföras vid Saxvikskajen. Monumentet var välplanerat och innehöll såväl hiss som lokaler avsedda för turistverksamhet. Kommunen tackade dock nej till förslaget som prismässigt var i miljonklassen.

 

Pris 1500